Toiminta

Toimintamme perustuu ympäröivän maailman avoimuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja monikulttuurisuuden periaatteisiin. Autamme säilyttämään venäläisen ja muiden ihmisten kulttuurin, kielen sekä kansalliset perinteet yhdistämällä heitä, jotka rakastavat viestintää ja haluavat noudattaa terveellistä ja aktiivista elämäntapaa.

Työskentelemme lasten, nuorten, vanhusten kanssa ja järjestämme aikuisille ja lapsille venäjänkielistä vapaa-ajan toimintaa. Tarjoamme sosiaalista ja neuvonta-apua maahanmuuttajille, mikä auttaa sopeutumisessa ja kotoutumisessa Suomessa. Edistämme yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä eri kaupunkijärjestöjen, maahanmuuttajien kanssa työskentelevien virkamiesten välillä. Tarjoamme työttömille maahanmuuttajille mahdollisuuden harjoittelun tai tilapäisen työn aikana ilmaista itseään ja soveltaa tietojaan, kokemustaan, taitojaan ja kykyjään käytännössä.

Yhdistyksen tavoitteet

  • Kiteellä ja Pohjois-Karjalassa asuvien maahanmuuttajien yhdistys
  • Maahanmuuttajien tiedottaminen
  • Venäjän kielen, perinteiden,venäläisen kulttuurin ja muiden kansojen kulttuurin säilyminen
  • Yhteistyö useiden suomalaisten ja venäjänkielisten järjestöjen kanssa
  • Luovien ja kehityshankkeiden järjestämin