Logo EU    Logo ELY    Logo Vipumoimaa EU:lta    Logo Kitee      Logo Tohmajarvi

Valmennusta – Apua Luottamuksella – Opastusta yhteiskuntaan

Kitee ja Tohmajärvi ovat rajaseudun kuntia, joissa asuu paljon heikossa työmarkkina-asemassa olevia sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat ohjausta ja valmennusta integraatiossa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työllistymisessä.
Hankkeemme toimenpiteiden avulla pyritään vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla työttömille maahanmuuttajatyönhakijoille valmennusta, myös henkilökohtaista, työpaikkaohjausta, suomen kielen ja työelämän suomen kielen koulutusta sekä digitaitojen koulutusta, sekä parantamalla maahanmuuttajatyöttömien työelämävalmiuksia. Työllistämiseen tähtäävien toimenpiteiden kautta parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työikäisten maahanmuuttajien työllistymistä. Yhdistyksen tausta ja resurssit ovat tukemassa erityisesti venäjänkielisten maahanmuuttajien tai maassa asuvien kohderyhmää, mutta hankkeen toimenpiteisiin otetaan mukaan kaikki paikalliset maahanmuuttajat.
Hankkeen toiminnan kautta vahvistetaan Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan välistä yhteistyötä, sekä tehdään yhteistyötä muiden projektien ja organisaatioiden kanssa, esimerkiksi ToKi-hanke, Keti, Kiteen Evankelinen Kansanopisto ja Työ- ja elinkeinotoimisto.
Hankkeen tuloksena asiakkaat saavat valmennusta sähköisien asiointipalvelujen käyttöön ja paremman suomen kielen taidon ja työelämäsanastoa, sekä ohjausta työhön ja koulutukseen hakeutumiseen. Neuvontapisteen toiminta useilla paikkakunnilla, madaltaa integroitumista yhteiskuntaan näillä eri paikkakunnilla.

Hankkeen tavoitteet ja toiminta jakautuvat seuraaviin työpaketteihin:

Integroituminen yhteiskuntaan ja kotoutuminen
 • VALO hankkeen neuvontapiste palvelee kaikkia maahanmuttajia työ- ja koulutushakukysymyksissä.
 • Kurssimuotoinen valmennus työikäisille työttömille maahanmuuttajille
 • Monikulttuurinen ulkotapahtuma
 • Luontoretki – tapahtuma maahanmuuttajille
Työllistymisen edellytysten vahvistaminen
 • Suomea maahanmuuttajille ja työelämän suomi – koulutus työikäisille työttömille maahanmuuttajille
 • Suomalainen työelämä
 • Digituki – koulutus
 • Yhteiset valmennukset ToKi – hankkeen kanssa
 • Yrityskäynnit/tutustumisretket työttömille maahanmuuttajille Pohjos-Karjalan yrityksissä
 • Työkokemusten jakaminen – tapahtumat ”Polut työelämään koulutuksen, alanvaihdon tai yrittäjyyden kautta”
 • Keskustelu/tapaaminen ”Yrittäjyys Suomessa- vaihtoehto työllistymiselle”
 • Asiantuntijaluennot maahanmuuttajille
Viestintä ja
verkostoituminen
 • Hankkeen tietopankki
 • Monipuolinen sähköinen viestintä
 • Yhteistyö muiden maahanmuuttajajärjestöjen kanssa ja tiedottaminen hankkeesta

Hankkeen työntekijät

Tatiana Swahne + 358 50 56 58 184     Suomen lippu Venäjän lippu

Natalia Haikara + 358 45 64 16 868     Venäjän lippu

Osoite

Kiteentie 27 A
82500 Kitee

Neuvontapisteen aukioloaika (kaikkia maahanmuttajia):

15.8.2022 alkaen Kiteellä

maanantaisin klo 11.30-13.30
kuukauden 1.,2. ja 3. torstai 14-16

Tohmajärvellä
kuukauden 4. torstai klo 9-12