Hankkeeseen osallistujien ja yhdistyksen tietoisuus yhteistyömahdollisuuksista ja paikallisista verkostoista kasvaa, samoin paikallisten toimijoiden tietoisuus yhteistyömahdollisuuksista Aljansin kanssa kasvavat. Keski-Karjalassa asuvat maahanmuuttajat tietävät hankkeesta ja osaavat hakeutua hankkeen palveluiden piiriin.  Tietoisuus hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista on käytössä maahanmuuttajayhdistyksissä ympäri Suomen.

  • Hankkeen aikana luodaan tietopankki, joka on neuvontapisteen käytettävissä hankkeen jälkeen sekä koota yhdistyksen nettisivuille tietoa työllistymisestä venäjän kielellä.
  • Viestitään hankkeen toimenpiteistä ja ryhmistä sähköisien kanavien kautta (vk.com, Facebook, Instagram, nettisivut) sekä paikallislehden kautta.
  • Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista viestitään Suomen venäjänkielisten keskusjärjestölle sekä maahanmuuttajayhdistyksille eri puolella Suomea.
  • Hankkeen esittely paikallisissa tapahtumissa.

Mainostetaan paikallisille maahanmuuttajille tulevia tapahtumia (esim. Potsipäivät Tohmajärvellä, Iltalento Kitteelle yms). Tapahtuman aikana mainostetaan ja esitellään maahanmuuttajille meidän hanketta ja sen toimenpiteitä, kutsutaan heitä osallistumaan projektiimme, sekä kerrotaan heille tapahtuman historiasta ja suomalaisista/karjalaisista perinteistä. Tavoitteena maahanmuuttajien tutustuminen paikalliseen kulttuuriin ja perinteisiin, myös saada potentiaalisia asiakkaita hankkeeseemme.

Hankkeen kolmeen valmennuksiin osallistuu 30 paikallista maahanmuuttajaa, yhden valmennuksen kesto on 3 kuukautta. ToKi-hankkeen kanssa järjestämme 3 työpajaa, joihin osallistuu noin 60 henkilöä. Neuvontapisteessä palvellaan noin 400 asiakasta. Hankkeen tapahtumiin osallistuu arvioiltamme 200 henkilöä. Järjestämme 4 opintomatkaa paikallisiin yrityksiin, joihin osallistuu noin 80 henkilöä. Hankkeen asiakkaista työllistyy arvioiltamme 10 henkilöä ja 5 aloittaa opiskelun.