Työpaketin tavoitteena on lisätä työikäisten maahanmuuttajien tietoisuutta suomalaisesta työelämästä, koulutuksesta, arjen asioiden hoitamisesta sähköisessä ympäristössä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ielestä. Tietämyksen kasvamisen ansiosta maahanmuuttajan on helpompi integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja hän tietää roolinsa ja mahdollisuutensa siellä.

Neuvontapiste

Neuvontapisteen tavoitteena palvella työikäisiä työttömiä tai työttömyysuhan alaisia maahanmuuttajia tai sellaisia, jotka ovat miettimässä alan vaihtoa, yrittäjyyttä tai opintoja/lisäkoulutusta.  Neuvontapiste palvelee, myös venäjän kielellä. Pisteessä myös ohjataan ja autetaan erilaisten asiakirjojen, hakemuksien ja ilmoituksien laadinnassa ja täyttämisessä. Tuloksena asiakkaat saavat esimerkiksi apua työllistymis-, koulutus- ja työhakukysymyksissä, työhaussa, työllistymiseen ja työelämään liittyvien   asiakirjojen laadinnassa.

Kurssimuotoinen valmennus työikäisille työttömille maahanmuuttajille – ”Sähköinen asiointi: KELA, TE-toimisto, Opintopolku, Omakanta jne”.

Valmennuksen tavoitteena on että osallistujat oppivat työhakemusten, CV ja muiden asiakirjojen laatimista ja liittämistä, sekä työpaikkojen, opiskelun ja lisäkoulutuksen hakua, myös esimerkiksi Kelan -, Migrin -, Omaveron sivustojen käyttöä. Tuloksena asiakkaat kehittävät omat digitaalisten julkisen palvelujen osaamiset ja taidot, sekä oppivat itsenäisesti hakea työllistymistä ja koulusta varten tarvittavia tietoja ja osaamisia.   

Monikulttuurinen ulkotapahtuma ”Suomen kielen ja kulttuurin kautta osaksi suomalaista yhteiskuntaa”

Tapahtuman tavoitteena maahanmuuttajien tutustuminen suomeen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin. Osallistujien tietoisuus suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista kehittyy ja heidän henkinen terveys vahvistuu. Tuloksena – maahanmuuttajien integrointi suomalaiseen yhteiskuntaan edistyy. 

Luontoretki – tapahtuma maahanmuuttajille.

Tapahtuman tavoitteena on maahanmuuttajien tutustuminen suomalaiseen luontoon, suomen kielen sanavaraston lisääminen ja heidän ekologinen tietoisuutensa kasvaa.